HISTORIEVýzkumná stanice vinohradnická byla založena v roce 1904. Hospodaří na 15 ha vinic zařazených v systému integrované produkce pěstování révy vinné a zpracování hroznů. Při návštěvě penzionu se můžete seznámit s technologií výroby vína, nebo při degustaci ve vinném sklepě ochutnat širokou škálu odrůdových vín.

Dne 2. září 1902 byla na ustavující schůzi Zemského vinařského spolku v Bzenci zhodnocena celková situace moravského vinohradnictví a vinařství, na jejímž základě bylo doporučeno vybudovat síť státních a zemských révových školek pro vyzkoušení a zavedení nového způsobu zakládáních vinic.V následujícím roce byl v Mutěnicích vybrán pozemek a v roce 1904 byla zřízena Státní a zemská révová školka. Byl vytvořen vzorný americký vinohrad, kde se začaly zkoumat otázky vlivu různých způsobů vedení a řezu. Na pozemku bylo vysazeno asi 77 odrůd, z toho cca 60 podnožových, a celá řada přímoplodých hybridů.
V prvních letech existence stanice byly jejím hlavním úsilím osvětová činnost mezi vinohradníky na Moravě.

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století byl na tomto pracovišti položen základ našemu šlechtění révy vinné. V roce 1939 se v Mutěnicích začalo se selekcí a hlavní pozornost byla věnována odrůdám pro jihomoravské vinohradnictví. Od roku 1984 se stanice podílela na šlechtění klonů odrůd révy vinné a na udržování ušlechtilých i podnožových odrůd. Během své existence prošla šlechtitelská stanice v Mutěnicích také několika změnami v organizační struktuře. V roce 1956 se stanice stala součástí Šlechtitelského a semenářského podniku a poté v roce 1962 přešla pod Komplexní výzkumný ústav vinohradnický a vinařský v Bratislavě.

V roce 1993 se Výzkumná stanice vinohradnická stala samostatným právním subjektem.

V současné době se Výzkumná stanice vinohradnická s.r.o. zabývá výrobou révových sazenic, kvalitního odrůdového vína a agroturistikou.